Ogłoszenia

[14.02.2020]

[WWW i języki skryptowe] Do zajęć potrzebne są konta w UCI, można je założyć w pokoju 505 nawet przed zajęciami (wówczas proszę przyjść trochę wcześniej żeby nie robić tego na zajęciach).

Konsultacje

Do rozpoczęcia semestru letniego konsultacje odbywają się po indywidualnym uzgodnieniu terminu przez email.

Certyfikacje